Advokat Irina Telnes

  916 86 905 
  advtel@online.no

Juridisk embetseksamen Universitetet I Oslo 2000 og master ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (tidl Norges landbrukshøgskule) ved Institutt for landskapsplanlegging (2004), innenfor fagene landskapsarkitektur, arealplanlegging, eiendom og jordskifte.

Praksis fra Oslo kommune, Bolig- og Eiendomsetaten og Friluftsetaten, og Statens Vegvesen, Eiendomsavdelingen i Oslo. Advokatfullmektig 2012 - 2016 hos adv. Aarnes(egen advokatpraksis fra 1/10 2016).

Før min erfaring som advokatfullmektig og advokat har jeg hovedsaklig arbeidet I offentlig forvaltning i kommune og stat. Jeg arbeidet hovedsaklig som prosjektleder for investeringsprosjekter i uteanlegg og grøntstrukturen i Oslo, erfaring med offentlige anskaffelser (sertifisert innkjøper i Oslo kommune) og saksbehandler innenfor eiendomsaker og grunneerverv. 

Oppdrag for næringskunder gjelder stortsett fast eiendom, og for privatpersoner er det primært knyttet til fast eiendom, jordskifte, plan- og bygningsrett, kontraktsrett og erstatning, samt familie- og skiftesaker. Benyttes også av domstolene som bobestyrer i dødsbo og konkursbo.

Bosatt i Seljord med egne kontordager i Seljord i tillegg til Bø.