Advokat Arne Gavle

  951 76 611 
  a.gavle@online.no

Juridisk embetseksamen Universitetet i Oslo 1992 og økonomisk / administrativ tilleggsutdannelse med Reg.revisoreksamen fra Høyskolen i Telemark (nå USN) 1989.

Ut over erfaring som advokatfullmektig og som advokat med egen advokatpraksis har jeg også hatt mellomleder- og topplederstillinger samt styre- og tillitsverv i bank, forsikring, industri, energi, større privat eiendomsbesitter og stiftelser. Jeg jobber hovedsaklig med oppdrag for næringsliv innenfor kontraktsrett, selskapsrett, transaksjoner, arbeidsrett, management for hire og restrukturering. 

Benyttes av domstolene som bobestyrer i konkursbo. Oppdrag for privatpersoner er primært knyttet til fast eiendom, erstatning, testamenter, avtaler og bostyrer ved skifte.

Bosatt i Lunde med egne kontordager i Lunde i tillegg til Bø.