Saksfelt

Det juridiske saksfelt spenner svært vidt, og du kan nok ikke få bistand innenfor alle rettsområder fra vårt kontor i Bø. Vi bistår innenfor mange saksfelt, og vil fremheve spesielt:

Fast eiendom

Et stort rettsområde som omfatter salg og oppgjørsbistand, odelsrett, grenser, rettigheter, jordskifte, nabospørsmål, feil- og mangler ved eiendom, bygge- og reguleringsspørsmål hvor vi har omfattende kompetanse og mange oppdrag.

Familie og arv

Vi bistår med samboeravtaler, testamenter, ektepakter, skifte ved samlivsbrudd og dødsbo samt barnerett.

Avtaler

En gjennomarbeidet avtale vil sikre en god gjennomføring av en transaksjon og redusere konfliktpotensialet. Vi bistår med å utarbeide kontrakter samt konfliktløsning og forhandlinger hvor det er uenighet om kontrakter eller problemer med gjennomføring av kontrakter.

Transaksjoner og generasjonsskifter

Bistand til ovedragelser av virksomheter, fra verdivurderinger, forhandlinger til gjennomføring av eierskifter.

Pant, inndriving og konkurs 

Bistand med sikring og inndrivelse av krav. Bistand knyttet til restrukturering, refinansering og forhandlinger med kreditorer. Vi påtar oss bostyreroppdrag for tingrettene hvor konkurs åpnes og har erfaring fra mindre til også større og mer komplekse bo.

Arbeidsrett 

Bistand knyttet til bemanningsendringer og forhold knyttet til arbeidstakers forhold samt ansattes rettigheter.

Strafferett

Bistand knyttet til bemanningsendringer og forhold knyttet til arbeidstakers forhold samt ansattes rettigheter.

Selskapsrett

Bistand til valg av selskapsform, stiftelse av selskap, kapitalendringer, selskaps- og aksjonæravtaler samt spørsmål knyttet til ulike spørsmål knyttet til virksomhetsdriften.

Offentlige anskaffelser

Bistand knyttet til regler rundt offentlie ansaffelser.

Personerstatning

Bistand knyttet til oppgjør i og utenfor forsikringsoppgjør.